XVIII. ORSZÁGOS PÉNZÜGYI ESETTANULMÁNYI VERSENY SZABÁLYZAT

 1. A versenyen a gazdasági és üzleti főiskolákat és egyetemeket intézményenként (gazdasági karonként) egy-egy 4 fős, nappali tagozatos hallgatókból álló csapat képviselheti.
 2. A feladat egy magyarországi vagy magyar vonatkozású vállalati pénzügyi probléma megoldása.
 3. Az esettanulmány témája, tartalma és a megoldandó probléma annak kihirdetéséig kizárólag az esettanulmányt adó gazdálkodó szervezet képviselője, valamint az esettanulmányt tartalmazó füzet szerkesztői számára ismert.
 4. A zsűri tagjai az elméleti és a gyakorlati élet független és pártatlan szakemberei. Az írásbeli munkák értékelésében cégvezetők, egyetemi oktatók, kutatók, a prezentációk értékelésében pedig csak a vállalati szféra képviselői vesznek részt.
 5. A verseny tisztasága érdekében a csapatok nem intézményeik nevét használják a verseny során, hanem egy általuk választott fantázianevet, csapatnevet.
 6. A csapatok zsűri előtti prezentációjára az ünnepélyes megnyitón megtartott sorsolásnak megfelelő sorrendben kerül sor. Más csapat előadását a résztvevők csak saját szóbeli szereplésüket követően hallgathatják meg.
 7. A csapatoknak az erre kijelölt időtartamon belül meg kell érkezniük a regisztráció helyszínére.
 8. A feladat megoldása során felhasználni kívánt szakkönyveket és papíralapú segédleteket az első versenynapon az esettanulmány meghirdetése előtt át kell adni a szervezőbizottságnak, amit a másnapi munka helyszínén kapnak vissza a csapatok.
 9. Az esettanulmány megoldására minden csapat rendelkezésére 3 óra felkészülési idő áll a verseny első napján, 8+1,5 óra a második napon (8:00-16:00-ig a feladat megoldása, 16:00 és 17:30 között a prezentáció összeállítása) és 30 perc a prezentációk gyakorlására a harmadik napon. A második napon a 16 órai beadás után a dolgozaton már nem lehet módosítani, a fennmaradó 90 percben kizárólag a prezentáció összeállítására van lehetőség.
 10. Az esettanulmány megoldásához a szervezők jegyzettömböt és íróeszközöket bocsátanak a csapatok rendelkezésére.
 11. A szükséges számítások elvégzéséhez, a megoldási javaslat megszerkesztéséhez, valamint a prezentációk elkészítéséhez két magyar nyelvű operációs rendszerrel ellátott PC, valamint a magyar nyelvű Microsoft Excel, Word és PowerPoint programok állnak rendelkezésre. A verseny során csak a rendelkezésre bocsátott számítógépek és szoftverek használhatók.
 12. A csapatok kizárólag a saját maguk által hozott és a szervezőknek előzetesen bemutatott könyveket, papíralapú segédleteket és számológépeket, valamint a szervezők által rendelkezésre bocsátott eszközöket, anyagokat használhatják a feladatmegoldás során. A feladatmegoldáshoz a Complex CD/DVD jogtár is használható. Ezen kívül semmilyen más elektronikus dokumentum, adathordozó, telefon és okoseszköz nem használható a feladatmegoldás során.
 13. A prezentáció anyagát és a 8-10 oldalas szöveges megoldást a második napon 16 órakor elektronikus formában kell a szervezők rendelkezésére bocsátani. A szervezők az adathordozókra összegyűjtött anyagokat a prezentáció másnapi próbáján bocsátják újra a csapatok rendelkezésére. Módosításra ekkor már nem lesz lehetőség, ezután a prezentációkon lehet már csak dolgozni plusz 90 percen keresztül.
 14. A beadott szöveges megoldás alapján előzsűri választja ki, hogy mely csapatok mely döntőben mutathatják be prezentációjukat. Az „A” döntőbe az 1-6. helyekért versenyző csapatok kerülnek. A döntőbe továbbjutó csapatok fantázianeveit a szombat esti vacsorát követő eredményhirdetés keretében hirdetjük ki, amint a döntés megszületett. Ugyanekkor kerül kihirdetésre a 7-9. helyezett csapatok végső sorrendje is.
 15. A prezentációk időtartama maximum 20 perc lehet. A prezentáció utáni 10 percben a csapatoknak a zsűri által feltett kérdéseket kell megválaszolniuk.
 16. Mind az előzsűri, mind pedig a vasárnapi „A” zsűri sorrendeket állapít meg. A szóbeli forduló „A” döntőjébe való bejutással a korábbi eredmények törlődnek.
 17. A versenyből való kizárást vonja maga után a prezentációk anyagának késedelmes leadása, külső segítség igénybevétele, a próba-prezentáción más csapatok előadásának meghallgatása, a felsoroltakon kívüli segédeszközök használata, a felkészülési időn kívüli konzultáció az esettanulmánnyal kapcsolatban, illetve a prezentáció felkészülési időn túli gyakorlása.
 18. Az előre nem látható és a fenti szabályzat által nem érintett kérdésekben és helyzetekben – az érintett csapatok véleményének meghallgatásával és érdekeik lehető legteljesebb figyelembe vételével – a verseny szervezői hoznak döntést. A versenyszervezőkhöz óvás csak írásban juttatható el, amire a szervezőbizottság szintén írásban válaszol.
 19. A szervezők a versenyszabályzat változtatásának jogát fenntartják, a szabályzat esetleges változásáról a csapatokat értesítik. A változások csak a verseny zökkenőmentes megrendezésének célját szolgálhatják, csak olyan változások történhetnek, amelyek nem érintik hátrányosan a csapatokat.

 

Galéria