XIX. ORSZÁGOS PÉNZÜGYI ESETTANULMÁNYI VERSENY SZABÁLYZAT

 1. A versenyen a gazdasági és üzleti főiskolákat és egyetemeket intézményenként (gazdasági karonként) egy-egy 4 fős, nappali tagozatos hallgatókból álló csapat képviselheti.
 2. A feladat egy magyarországi vagy magyar vonatkozású vállalati pénzügyi probléma megoldása.
 3. Az esettanulmányban szereplő vállalat működését érintő iparágról előzetes információt kapnak a csapatok a verseny kezdete előtt egy héttel.
 4. Az esettanulmány témája, tartalma és a megoldandó probléma annak kihirdetéséig kizárólag az esettanulmányt adó gazdálkodó szervezet képviselője, valamint az esettanulmányt tartalmazó füzet szerkesztői számára ismert.
 5. A zsűri tagjai az elméleti és a gyakorlati élet független és pártatlan szakemberei. Az írásbeli munkák értékelésében cégvezetők, egyetemi oktatók, kutatók, a prezentációk értékelésében pedig csak a vállalati szféra képviselői vesznek részt.
 6. A verseny tisztasága érdekében a csapatok nem intézményeik nevét használják a verseny során, hanem egy általuk választott fantázianevet, csapatnevet.
 7. A versenyre 2021. február 5-én és 6-án kerül sor online formában, melynek platformját a Microsoft Teams fogja biztosítani (erről külön tájékoztató anyagot kapnak az érintettek).
 8. Az online keretek alkalmazása miatt a csapatok valamennyi tagjának a kamerahasználat kötelező, de legalább az aktív, számítógépen dolgozó versenyzőknek kötelező a kamerát bekapcsolva tartani a feladatmegoldás és a zsűri előtti prezentálás során.
 9. A csapatok zsűri előtti prezentációjára az online formában megtartott ünnepélyes megnyitón kisorsolt sorrendben kerül sor. A verseny végig online formában fog zajlani, így a Microsoft Teams adminisztrátorok hívására léphetnek be a csapatok prezentálni. A már leprezentált csapatok meghallgathatják a többi csapat előadását.
 10. A csapatok a prezentációra kijelölt időtartam alatt készenlétben várják az online prezentáció megtartására vonatkozó felkérést.
 11. A verseny első napján az esettanulmány megoldására minden csapat rendelkezésére áll 12,5 óra felkészülési idő, amely alatt a prezentációt is szükséges elkészíteni (9:30-tól 22:00-ig van lehetőségük az esettanulmány megoldására online a Microsoft Teams-en keresztül). Az esettanulmány átvételét megelőző – az iparágat érintő – adatgyűjtéseiket és előzetes elemzéseiket fel kell tölteniük a Microsoft Teams szobájukba. Az esettanulmány kézhez vételét követően a feladatot csak a Microsoft Teams szobájukban az adminisztrátorok által előre feltöltött Excel, Word, illetve PowerPoint fájlokban készíthetik el. A feladatmegoldás folyamatának nyomon követhetősége érdekében a fájlokat minden órában az aktuális verziószámmal ellátott néven menteni kell (mentés másként új névvel, verziószámmal). A zsűrizés során az utoljára mentett, legmagasabb verziószámú fájlok kerülnek elfogadásra, melyek 22:00 óra utáni módosítására nincs lehetőség.
 12. A második napon délelőtt 9:00 órától zajlik az előzsűri bizottsági munkája, ahol ellenőrzés céljából a zsűri megkeresheti a csapatokat online szóbeli kérdések erejéig.
 13. Az online tér ugyan nagyobb szabadságot biztosít az esettanulmány megoldására, azonban mind a szervezők, mind a zsűri szigorúan veszi a tiszta, becsületes versenyt, amelynek ellenőrzése folyamatos lesz a Microsoft Teams chatszobáiban.
 14. A szükséges számítások elvégzéséhez, a megoldási javaslat megszerkesztéséhez, valamint a prezentációk elkészítéséhez csak a versenyzők OPEV-es Microsoft Teams fiókjához tartozó magyar nyelvű Microsoft Excel, Word és PowerPoint programok által a Microsoft Teams felületen létrehozott dokumentumok kerülnek elfogadásra.
 15. A prezentáció anyagát, a végső Excel-munkafüzetet és a 8-10 oldalas szöveges megoldást az első napon legkésőbb 22 óráig elektronikus formában kell a szervezők rendelkezésére bocsátani: a Microsoft Teams-en található „Végleges” mappába mentéssel. Ebben a mappában csak egy Excel, egy szöveges fájl és egy PowerPoint prezentáció szerepelhet. A többi munkaanyagot az „Egyéb” mappába kell menteni.
 16. A feladatmegoldás határidejének a lejártát követően a csapatok saját döntése/felelőssége próba prezentáció tartása, ami a döntős csapatok munkáját segítheti.
 17. A beadott szöveges és Excel megoldás alapján előzsűri választja ki a második napon 9:00 órától, hogy mely csapatok mely döntőben mutathatják be prezentációjukat. A döntő(k) és a főzsűri munkája a második napon 14:00 órától indul, ahol az előzsűri során kiválasztott legjobb pályamunkák bemutatásra kerülnek online prezentáció formájában. Az „A” döntőben az 1-6., a „B” döntőben pedig 7-11 helyekért versenyeznek a csapatok. Ezt követően várhatóan 18:00 órakor kerül sor az eredményhirdetésre.
 18. A prezentációk időtartama maximum 20 perc lehet. A prezentáció utáni 10 percben a csapatoknak a zsűri által feltett kérdéseket kell megválaszolniuk.
 19. Mind az előzsűri, mind pedig a döntő(k) zsűrije sorrendeket állapít meg. A döntőbe való bejutással a korábbi eredmények törlődnek.
 20. A versenyből való kizárást vonja maga után az esettanulmányi verseny anyagainak, valamint a prezentáció késedelmes leadása, külső segítség igénybevétele, a felkészülési időn kívüli konzultáció az esettanulmánnyal kapcsolatban, illetve az Excel, Word, illetve PowerPoint fájlok verziószámokkal történő mentéseinek az elmulasztása és a kamerahasználat figyelmen kívül hagyása.
 21. Az előre nem látható és a fenti szabályzat által nem érintett kérdésekben és helyzetekben – az érintett csapatok véleményének meghallgatásával és érdekeik lehető legteljesebb figyelembe vételével – a verseny szervezői hoznak döntést. A versenyszervezőkhöz óvás csak írásban juttatható el, amire a szervezőbizottság szintén írásban válaszol.
 22. A szervezők a versenyszabályzat változtatásának jogát fenntartják, a szabályzat esetleges változásáról a csapatokat értesítik. A változások csak a verseny zökkenőmentes megrendezésének célját szolgálhatják. Csak olyan változások történhetnek, amelyek nem érintik hátrányosan a csapatokat.
 23. A versenyen történő regisztrációval a résztvevő csapatok hozzájárulnak, hogy az esemény során fényképek és képernyőfotók készülhetnek róluk.

Galéria